عکس لوستر هتل درویش مشهد

لوستر هتل درویشی مشهد چه شکلی می باشد؟

طراحی و ساخت لوستر هتل درویش مشهد که یکی از زیباترین لوسترهای هتلی در این هتل اجرا شده است، در ادامه تصاویری از این پروژه را به شما نشان خواهیم داد