لوستر صحن اصلی امام رضا

لوسترهای حرم امام رضا (ع)

لوسترهای حرم امام رضا(ع) در سبک های مختلف کریستالی و برنجی و شاخه ای می باشد.
لوسترهای شاخه ای معمولا سفید و سبز رنگ می باشند و لوسترهای کریستالی با دانه های ریز و اشکال مختلف سفید رنگ می باشند که با نو افتابی به رنگ طلایی تبدیل می شوند.

لوستر طلایی حرم امام رضا
لوستر کریستالی کوچک حرم امام رضا
لوستر باکارا سفید حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با رنگبندی فیروزه ای و حباب سفید
لوستر فیروزه ای حرم امام رضا
نمای زیرین لوستر شاخه کریستالی با رنگبندی فیروزه ای و حباب سفید
لوستر طلایی بزرگ حرم امام رضا
لوستر شاخه برنجی با رنگ طلایی و حباب سفید
لوستر شاخه ای امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۳ طبقه
لوستر سفید حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۳ طبقه
لوستر بالای قبر امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سبز پسته ای در ۶ طبقه
وزن لوستر حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید لب طلایی در ۲ طبقه
لوستر سبز حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سبز در ۶ طبقه
لوستر سفید حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۲ طبقه
عکس لوستر سبز حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سبز پسته ای در ۶ طبقه
عکس لوستر سفید حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۲ طبقه
عکس لوسترهای حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۲ طبقه
لوستر شاخه طلایی صحن امام رضا
نمای زیرین لوستر طلایی با حباب سفید
معمولا برای امام زاده ها و امکان مذهبی از لوسترهای شاخه طلایی با حباب سفید مورد استفاده قرار می گیرد.
لوستر طبقاتی حرم امام رضا
حباب هایی که برای لوسترهای اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد باید در رنگهای سفید با لبه طلایی، سبز، قرمز می باشد و همچنین رنگ بندی شاخه های لوستر می بایست سفید، طلایی، سبز و قرمز باشد.
لوستر بزرگ کریستالی حرم امام رضا
لوستر سبز بالای ضریح امام رضا
لوستر شاخه کریستالی سبز با حباب سبز در ۳ طبقه
لوستر شبستان امام رضا
لوستر شاخه کریستالی با حباب سفید در ۱ طبقه
تولید کننده لوسترهای امام رضا
لوستر آبی با شاخه های سفید حرم امام رضا
ادرس کارخانه لوسترهای امام رضا
لوستر سبز طبقه پایین حرم امام رضا
لوستر شاخه کریستالی سفید با حباب سبز و لامپ سبز در ۳ طبقه
تصاویر لوسترهای بزرگ حرم امام رضا
نمای زیرین لوستر شاخه کریستالی
لامپهایی که برای لوسترهای مذهبی مورد استفاده قرار میگیرد می بایست سفید مهتابی و آفتابی باشد و برای ارتفاع های زیاد باید از لامپهایی با پرتاب نور استفاده نمود.
لوسترهای حباب دار حرم امام رضا
لوستر ۳ طبقه سفید حباب دار حرم امام رضا(ع)

برای مشاوره و سفارش لوسترهای بزرگ و خاص با شماره ۴۴۲۲۴۲۵۲-۰۲۱ تماس بگیرید

دیوارکوب حرم امام رضا
دیوارکوب کریستالی ۵ شاخه
مرکز ساخت لوسترهای حرم امام رضا
لوستر ترکیبی شاخه و دانه های ریز کریستالی
لوستر 50 شاخه حرم امام رضا
تصاویر لوستر حرم امام حسین
تصاویر لوستر حرم امام
لوستر بزرگ با حباب سبز
تصاویر قیمت لوسترهای حرم امام رضا
مرکز ساخت لوستر حرم امام حسین
لوسترهای اصلی حرم امام رضا
لوستر 3 شاخه سفید بزرگ
لوسترهای شاخه سبز حرم امام رضا
لوستر سنتی حرم امام رضا
لوستر 8 شاخه حرم امام رضا
لوستر بزرگ گنبد امام رضا
لوستر تمام کریستالی سبز حرم امام رضا
لوستر سقفی حرم امام رضا
لوسترهای شاخه بزرگ مسجدی
نصب لوسترهای حرم امام رضا

جایی برای بازدید محصولات خریداری شده

درباره نویسنده: آرت لوکس

مطالب زیر را حتما بخوانید